Tải Debian 9.0 về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)

Debian

Debian là hệ điều hành (OS) tự do dành cho máy tính của bạn. Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này giúp cho máy tính của bạn chạy được.

Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với 51000 gói phần mềm được biên dịch sẵn cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. Đọc thêm...

Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian là 9.0. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào 17 Tháng Sáu 2017. Đọc thêm về các phiên bản Debian sẵn có.

Thông tin ban đầu


Tin tức

[18 Th6 2017] Debian Edu / Skolelinux Stretch — một giải pháp Linux toàn diện cho trường học của bạn
[17 Th6 2017] Đã phát hành Debian 9 Stretch
[06 Th5 2017] Updated Debian 8: 8.8 released
[25 Th4 2017] Tắt các dịch vụ FTP công
[17 Th4 2017] Bản tuyên bố về việc Dmitry Bogatov bị bắt giữ
[14 Th1 2017] Updated Debian 8: 8.7 released

Với các tin cũ vui lòng xem Trang tin tức. Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-debian.


Cố vấn bảo mật

[27 Th6 2017] DSA-3899 vlc - security update
[25 Th6 2017] DSA-3898 expat - security update
[24 Th6 2017] DSA-3897 drupal7 - security update
[22 Th6 2017] DSA-3896 apache2 - security update
[22 Th6 2017] DSA-3895 flatpak - security update
[22 Th6 2017] DSA-3894 graphite2 - security update
[22 Th6 2017] DSA-3893 jython - security update
[22 Th6 2017] DSA-3892 tomcat7 - security update
[22 Th6 2017] DSA-3891 tomcat8 - security update
[21 Th6 2017] DSA-3890 spip - security update
[19 Th6 2017] DSA-3889 libffi - security update
[19 Th6 2017] DSA-3888 exim4 - security update
[19 Th6 2017] DSA-3887 glibc - security update
[19 Th6 2017] DSA-3886 linux - security update
[18 Th6 2017] DSA-3885 irssi - security update
[16 Th6 2017] DSA-3884 gnutls28 - security update
[15 Th6 2017] DSA-3883 rt-authen-externalauth - security update
[15 Th6 2017] DSA-3882 request-tracker4 - security update
[14 Th6 2017] DSA-3881 firefox-esr - security update
[14 Th6 2017] DSA-3880 libgcrypt20 - security update
[13 Th6 2017] DSA-3879 libosip2 - security update

Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem Trang thông tin bảo mật. Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn bó thư thông-báo-bảo-mật-debian.